New blog posts

Symptoms of Stay-at-Home Mom Depression

11 December, 2023 by Suline Lanie

Hello, Stay-at-home moms, like anyone else,...

Elevate Your Property's Security with Professional Gate Installation in Los Angeles
Elevate Your Property's Security with Professional Gate Installation in Los Angeles

11 December, 2023 by TH Gates & Fences

   Securing your property is a top...

Enhancing Efficiency in Sugar Industries with Fine Perforators' Innovative Solutions

11 December, 2023 by Hemant Goel

In the dynamic landscape of sugar production,...

View all blog entries →

Privatni vrtić Magnolija Beograd

on 16 December, 2016 Pre-School 1380 Views

Cilj našeg programa je da obezbedi mogućnost deci predškolskog uzrasta da kroz podsticajnu sredinu i raznovrsne edukativne aktivnosti sebe izraze na kreativan način u različitim situacijama i tako postanu aktivni učesnici u sopstvenom razvoju i prema individualnim mogućnostima. Naš zadatak je da kod dece razvijamo sposobnost izražavanja svojih mogućnosti i talenata i time doprinesemo razvoju samopouzdanja kod deteta. Program kod dece podstiče želju za istraživanjem i oblikovanjem novih saznanja, kanališe njihovu prirodnu radoznalost, poboljšava govor i komunikacione veštine, i razvija sposobnost rešavanja problema kroz sopstvenu aktivnost kao i kroz interakciju sa vršnjacima i odraslima. U okviru Vrtića Magnolija deca imaju priliku da postavljaju pitanja o svemu što ih interesuje u sredini koja neguje atmosferu za učenje, kroz raznolike aktivnosti, susrete sa stručnjacima iz različitih oblasti i posetama mnogobrojnim institucijama kulture, što će im sve omogućiti da prošire svoja znanja. Aktivnosti koje se odvijaju u okviru vrtića su jednim delom na engleskom jeziku kako bi deca od najranijeg uzrasta bila izložena stranom jeziku i kako bi se iskoristio ovaj period za ovladavanje osnovama stranog jezika. Cilj nam je da utičemo na povećanje sposobnosti dece za učenjem stranih jezika u budućnosti. Program je sastavljen tako da pomaže deci pri učenju u svim razvojnim oblastima: • Senzo-motornim – razvoj fine i krupne motorike i koordinacije • Saznajno-kognitivnim – podsticanje ucenja i ovaldavanja veštinama • Socio-emocionalnim – interakcija sa okolinom, vršnjacima i vaspitačima • Govor i komunikacija – poboljšavanje govornih mogućosti i komunikacijskih veština. U sklopu programa je i deo koji se bavi razvojem kreativnosti i interesovanja dece kroz različite aktivnosti organizacije sredine za učenje kao i kroz saradnju sa lokalnom zajednicom u šta ulaze posete muzejima, pozorištima, sportskim centrima i ostalim aktivnostima primerenim deci. Tokom cele godine vaspitači prate i beleže napredak razvoja dece, a organizuju se i dva termina (u novembru i aprilu) kada će svaki roditelj imati priliku za individualni razgovor sa vaspitačem svog deteta i dobiti uvid u njegov napredak kao i detaljne informacije šta treba unaprediti/podstaći. Takođe, kad god za to postoji potreba, roditelj će imati priliku da tokom godine rezgovara sa vaspitačima i ostalim stručnim saradnicima van ovih termina.

https://vishuddhiyogaindia.com/

30 April, 2023

http://cardlineuae.com

23 April, 2023

https://www.cargoes.com/rostering-system

23 November, 2022

https://jkseoservices.com/service/seo-company-in-chennai

13 February, 2022

https://hpimprimantepilote.com

1 October, 2021

https://www.ostsystems.com

28 August, 2018

http://www.fashiondigistudio.com/

7 December, 2016

https://medapplications.com/

26 February, 2021

http://www.diebestengutscheine.de

8 April, 2019

https://www.breathe4u.com

4 September, 2018

Author

Newsletters